Блокчейн сприяє енергетичному переходу

15 Квітня 2022
Share on social media

Блокчейн має значний потенціал трансформувати співпрацю і взаємодію компаній для прискорення розвитку низьковуглецевої енергетики. Зокрема, його механізми можуть застосовуватися, починаючи з відстеження відновлювальних джерел енергії – і до зміни співвідношення типів виробництва й споживання енергії. Цифрові технології, такі як штучний інтелект, інтернет речей, а віднедавна – і блокчейн, можуть відіграти ключову роль у створенні прозорої, більш стійкої й ефективної низьковуглецевої енергетичної системи у світових масштабах.

ЩО ТАКЕ БЛОКЧЕЙН

Блокчейн – загалом це база даних (розгалужений ланцюжок з інформаційних блоків), яка завдяки своїй взаємопов’язаній структурі забезпечує новий спосіб обміну й передачі інформації. Це ніби децентралізована (розміщена у всіх його користувачів одночасно) цифрова «книга обліку», у якій фіксуються всі операції й зберігається різноманітна інформація: від фінансових транзакцій і до медичних записів та активів, таких як, наприклад, об’єкти нерухомості.

Зазвичай дані щодо виконання різноманітних операцій містяться в одній спільній базі даних. Однак у цій «книзі обліку» вони зберігаються в численних зашифрованих блоках розділеної комп’ютерної мережі. Таким чином, жодна зі сторін одноосібно не може контролювати блокчейн. Безпека використання даних гарантується тим, що всі комп’ютери в мережі мають підтверджувати будь-яку нову транзакцію. Це створює прозорий запис транзакцій і даних, причому захищений від зламування. Таким чином, ресурси, час і гроші можна суттєво заощадити завдяки автоматизації й незалежності процесів, мінімізувавши потребу постійно перевіряти справжність проксі-серверів сторонніх власників. Щойно актив записано в блокчейн, аудиторський «слід» показує, звідкіля він з’явився, а також повну історію транзакцій. Це допомагає миттєво перевірити його справжність. Оскільки цей запис спільно використовується всіма сторонами блокчейну, то їм не потрібно звіряти дані в різних системах, щоб підтвердити існування певного активу (певної транзакції).

БЛОКЧЕЙН У КОМПАНІЇ SHELL

Компанія Shell уже давно використовує технологію блокчейну для якісного вдосконалення поточних процесів, формування інноваційних конкурентних пропозицій і створення нових ринків.

Стратегія компанії Shell у використанні блокчейну ґрунтується на трьох основних принципах. Сутність першого в тому, що ця технологія застосовується для переосмислення всіх поточних процесів. Сутність другого – блокчейн використовується для заощадження ресурсів, часу й коштів, для підвищення ефективності та забезпечення стандартизації виробничих, технологічних і організаційних процесів і компанії, й усієї енергетичної галузі загалом. Третій принцип базується на тому, що технологія блокчейну дає змогу створити цілковито нові ринки та нові конкурентні пропозиції.

Використання блокчейну дає змогу, окрім іншого, підтверджувати стан або зміну прав власності на цифрові активи шляхом запису всіх операцій на блокчейн. І в такий спосіб формувати цілковиту довіру й безпеку серед учасників.

Загалом Shell – піонер у запровадженні технології блокчейну. Численні досягнення Shell у сфері всебічного застосування технологій блокчейну базуються на багатолітньому досвіді дослідження його потенціалу й упровадження у своїй діяльності.

Ще 2017 року було створено Центр передового досвіду блокчейн-технологій, мета якого – інтегрувати діяльність Shell у децентралізований світ. Через центр координуються й узгоджуються різноманітні виробничо-організаційні ініціативи, таким чином він виступає своєрідним експертним комутатором усієї компанії Shell. Основним завданням цього центру є створення й поширення можливостей, розроблення платформ і децентралізованих рішень, запуск проєктів у всіх важливих галузях, а також формування й злагоджена підтримка стратегічних партнерських відносин з екосистемами блокчейну.

Shell і далі підтримує й ініціює створення децентралізованих екосистем. Оскільки фокус зміщується з приватних і консорціумних мереж на публічні мережі для корпоративного використання, то компанія активно розширює використання блокчейну в енергетичній галузі.

SHELL: ПРОЄКТИ ТА ПОТЕНЦІАЛ БЛОКЧЕЙНУ

Зокрема, нарощуючи потенціал блокчейну в масштабах усього світу, Shell уже сформувала декілька його концепцій і пілотних проєктів у різних сферах діяльності.

Співпрацюючи з іншими учасниками галузі, Shell завершила пілотний проєкт зі створення цифрових паспортів для обладнання, а також відстеження його життєвого циклу. Ця інновація дає змогу зменшити значну кількість паперової роботи, яка зазвичай потрібна для здійснення традиційного контролю, а отже, підвищити продуктивність. Крім того, інженери можуть здійснювати перевірки виробничих компонентів і обладнання віддалено, що зменшує потребу у відрядженнях, до того ж забезпечує безпечнішу роботу для всіх учасників екосистеми.

Однак більшість проєктів у Shell спрямовано на пошук рішень для енергетичного переходу.

Так, один із проєктів спрямований на те, щоб дослідити, наскільки ефективно можна використовувати блокчейн для ширшого впровадження в транспортному секторі видів пального з низьким рівнем викидів. Блокчейн також досліджується як один зі способів перевірити, чи надходить водень з екологічно чистих джерел.

Ще один проєкт, ініційований компанією Shell із метою зниження рівня вуглецю й запобігання викидам, – використання блокчейну для забезпечення чинності програм вуглецевих квот. Ідеться про те, що відстежуючи ефективність і виконання рішень, спрямованих на збереження природи, блокчейн може виявляти вуглецеві квоти з подвійним обліком і уникати їх. Це, на думку представників компанії, сприятиме якості різноманітних проєктів із лісовідновлення й лісонасадження, збереження природи загалом.

Shell є одним із засновників фонду The Energy Web Foundation, метою якого є прискорення створення й упровадження системи електропостачання з низьким рівнем викидів вуглецю, орієнтованої на споживача. У межах цього напряму фонд опублікував інструментарій із відкритим вихідним кодом, тож віднині будь-який енергетичний актив, що належить будь-якому споживачеві, може брати участь у будь-якому енергетичному ринку.

А нещодавно компанія Shell завершила пілотний проєкт зі створення децентралізованої системи цифрових паспортів для аутентифікації деталей, обладнання й продукції. У цій царині технологія блокчейн дає змогу створити цифровий паспорт для певної одиниці обладнання чи продукції, і в такий спосіб забезпечити систему, в якій розкриваються дані для залучених сторін у ланцюжку постачання. Це дає змогу відкрито відстежувати критично важливе для безпеки технологічне обладнання й продукцію впродовж їхнього життєвого циклу й управляти ним. До речі, у рамках цього проєкту Shell співпрацює з іншими компаніями й установами – включно з виробниками, інспекторами та підрядниками, – щоб переглянути способи взаємодії у своїх ланцюжках постачання. Очікується, що ці технології дадуть змогу знизити витрати й водночас підвищити виробничу продуктивність, що в підсумку гарантуватиме безпеку операцій для всіх учасників екосистеми.

БЛОКЧЕЙН СПРИЯЄ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ПЕРЕХОДУ

Найголовніший ефект від використання блокчейну – він дає змогу відстежувати низьковуглецеву енергію і сертифікати про її походження на кожному етапі виробництва й постачання та під час кожної операції.

Приміром, будь-які споживачі через блокчейн можуть переконатися, що електричний струм чи екологічно чистий водень, які вони придбавають для своїх потреб, отримані саме з відновлювальних джерел. Або ж що схема вуглецевих квот, на які вони підписалися, справді спрямована на видалення вуглецю з атмосфери й не підлягає подвійному обліку.

Оскільки технологія блокчейну дає змогу відстежувати відновлювальну енергію від джерела до споживача, через нього споживач може отримати й додаткову важливу інформацію, зокрема щодо низьковуглецевих характеристик цієї енергії. Така функція можлива, якщо у блокчейні зафіксовано низку даних: час роботи, місце розташування виробництва такої енергії, а також її вуглецемісткість. До прикладу: інтелектуальна сонячна панель може надавати ці дані безпосередньо в блокчейн.

SHELL ВИЯВЛЯЄ ПОТЕНЦІАЛ БЛОКЧЕЙНУ

Безсумнівно, що блокчейн насамперед спрямовано на формування цілковито прозорого середовища виробничо-технологічної діяльності, більшість алгоритмів якої автоматизовані й не залежать від окремого учасника. Таким чином, він має потенціал якісно змінити спосіб взаємодії сторін у процесі створення цінності – спосіб взаємодії, яка ґрунтується на довірі. А це забезпечує якісно нові можливості для співпраці.

В енергетичній галузі відбуваються помітні зміни. Традиційний, тобто лінійний потік енергії від виробника до споживача все більше фрагментується й децентралізується. До енергетичної системи поступово приєднуються джерела відновлювальної енергії. А блокчейн – це одна з цифрових технологій, яка може забезпечити пряму взаємодію в енергетичній галузі між технологічним, виробничим і споживчим секторами. Він може дати змогу приватним особам, компаніям і навіть пристроям (таким як сонячні батареї чи акумуляторні системи), оснащеним штучним інтелектом, безпосередньо взаємодіяти між собою. Завдяки цьому блокчейн може зіграти ключову роль в енергетичному переході.

Однак лише одного блокчейну недостатньо. Потрібна розгалужена цифрова інфраструктура, яка складається з різних технологій. А однією з них і є блокчейн. Тільки за таких умов можна здійснювати цифрову взаємодію у світових масштабах.

Shell у світі

Shell – це глобальна група енергетичних і нафтохімічних компаній, у яких працюють 83 тис. співробітників у більш ніж 70 країнах. Компанія використовує передові технології й інноваційний підхід, щоб допомогти побудувати стабільне енергетичне майбутнє. Shell також інвестує в енергетику, зокрема з низьковуглецевих джерел, таких як енергія вітру й сонця, а також нові види пального для транспорту, такі як удосконалене біопальне і водень.

Shell в Україні

Shell Retail увійшла на український ринок 2007 року. Відтоді мережа АЗС під брендом Shell управляється Royal Dutch Shell. Shell Retail Ukraine входить до центрально- і східноєвропейського кластера підрозділу Shell Downstream. Штат співробітників Shell в Україні нараховує близько 1,5 тис. людей.

Нині мережа АЗС під брендом Shell нараховує 132 заправки у 20 областях України, пропонуючи своїм клієнтам високоякісне автомобільне пальне, зокрема Shell V-Power, дизельне пальне і скраплений нафтовий газ, а також широкий асортимент роздрібних товарів, смачну Їжу і напої. Прагнучи задовольнити очікування зростаючої кількості українських власників електромобілів, Shell разом із партнерами встановили 13 модулів для заряджання електромобілів на певних заправних станціях.

Останні новини
Ще 5,5 млн на оборону країни
Більшість прибутку від конференції Petroleum Ukraine 2023, а саме 5,5 млн грн, Консалтингова група «А-95» спрямує на підтримку військових
24 Липня 2023
«Гештальт Груп»: 10 років з Petroleum Ukraine!
Страхова компанія «Гештальт Груп» виступить страховим партнером міжнародної конференції Petroleum Ukraine 2023, яка відбудеться у Варшаві...
16 Червня 2023
Слідкуйте за оновленнями програми і дізнавайтеся новини першими!